Kutubkhanah
Vol 14, No 2 (2011): Juli - Desember 2011

PENGGUNAAN KATA TANYA/ ISTIFHANIAH DALAM ALQUR’AN (SUATU KAJIAN TAFSIR TEMATIK DALAM TAFSIR AL MISHBAH PADA SURAT AL BAQARAH, ALI IMRAN, AN NISA’)

Mainizar, Mainizar (Unknown)Article Info

Publish Date
02 Nov 2011

Abstract

Al-Qur’an sebagai mukjizat terbesar bagi nabi Muhammad SAW dalam bentuk mu’jizat ma’nawiyah yaitu suatu mukjizat yang dapat disaksikan oleh seluruh umat sepanjang zaman baik dari segi lafaz, makna dan isi kitab ini merupakan tantangan bagi orang-orang yang mengingkari kebenarannya baik orang-orang arab sendiri maupun bangsa lain. Al-Quran telah memberikan petunjuk yang jelas melalui uslub (gaya bahasa) dalam menyampaikan ayatnya yang dapat dilihat dari pembukaan/permulaan surat al- Qur’an. Keberadaan kata tanya dalam al-Quran pasti banyak mempunyai rahasia dan hikmahnya bagi manusia khususnya umat Islam KajianTafsir Tematik dalam Tafsir al-Misbah pada surat-surat al-Qur’an perlu kita dalami. Agar kaum muslimin dapat membaca dan memahami dengan baik serta merenungkan makna kata tanya yang ada dalam surat-surat ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan rasulnya agar al-Qur’an betul-betul menjadi petunjuk bagi mereka untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat

Copyrights © 2011


Journal Info

Abbrev

Kutubkhanah

Publisher

Subject

Social Sciences

Description

Kutubkhanah (Online ISSN 2407-1633 | Print ISSN 1693-8186) adalah jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sejak tahun 1998. Terbit dua kali setahun pada bulan Juli dan Desember. Jurnal Kutubkhanah memuat ...