BIOEDUSCIENCE
Vol 1 No 1 (2017): BIOEDUSCIENCE

Inokulum Mikoriza Arbuskula sebagai Pupuk Hayati pada Tanaman Gandum (Triticum Aestivum L.)

Erwin, Erwin (Unknown)Article Info

Publish Date
25 Dec 2017

Abstract

Peranan mikoriza arbuskula (MA) dalam bidang pertanian telah terbukti sangat signifikan, namun terkendala dengan ketersediaan inokulum berkualitas untuk diaplikasikan di lapang. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik inokulum MA dan pemanfaatannya sebagai pupuk hayati tanaman Gandum (Triticum aestivum L). Parameter yang diuji pada tanaman gandum (T. aestivum L.) ialah pertumbuhan cendawan mikoriza arbuskula yaitu persen kolonisasi, jumlah entry point, hifa internal, arbuskula dan vesikula, dan pertumbuhan tanaman yaitu tinggi tajuk, berat basah dan kering tajuk, dan berat basah akar. Kolonisasi akar dan struktur cendawan yaitu entry point, hifa internal arbuskula dan vesikula menunjukkan hasil meningkat sehingga bisa dijadikan sebagai jumlah inokulum yang akan diinokulasikan ke tanaman gandum. Peningkatan kolonisasi juga berkorelasi positif dengan pertumbuhan gandum yaitu tinggi tajuk, bobot basah, bobot kering tajuk, dan bobot basah akar. Respon terbaik kolonisasi MA untuk pertumbuhan tanaman gandum diperoleh pada gandum galur Oasis dan SBR, sedangkan respon terendah kolonisasi MA pada tanaman gandum galur S03.

Copyrights © 2017


Journal Info

Abbrev

bioeduscience

Publisher

Subject

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education

Description

BIOEDUSCIENCE is an open access journal that publishes research in the field of Biology and Biosain Education such as: Applied and implemented in education and learning, Botany, Zoology, Microbiology, Ecology, Biotechnology, Molecular Biology, Genetics, Bioinformatics, Cell and Developmental ...