Ulumul Syar'i
Vol 6 No 1 (2017): Ulumul Syari

Bangsa Turki Dalam Pemerintahan Dinasti Abbasiyah

Jayamiharja, Hidayat (Unknown)Article Info

Publish Date
14 Jun 2017

Abstract

Peranan bangsa Arab di dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah tidak kuat. Pada masa ini muncul bangsa Persia dan Turki yang memainkan peranan penting. Keberadaan bangsa Turki dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah dimulai sejak naik tahta khalifah al-Mutasim. (833-845 M.), dan peranan mereka semakin meluas pada masa pemerintahan sesudah al-Mutashim. Bangsa Turki memerankan dalam bidang militer dan cenderung destruktif, dan akhirnya dinasti Abbasiyah menjadi lemah. Al-Mutasim digantikan anaknya yang bernama al-Wasiq, pada masanya kedudukan panglima-panglima Turki mengalami masa kedudukan yang amat tinggi. Setelah berakhirnya pemerintahan khalifah al-Wasiq, berakhir pula masa keemasan Abbasiyah. Keterpengaruhan atas Turki terus berlangsung sampai akhirnya banga Turki pun dapat mewujudkan impiannya mendirikan negara. Di antara negara yang berdiri ialah Salajiqah, Mamalik dan Turki Usmani.

Copyrights © 2017