Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan
Publication Per Year